Kontakt
Refleksion v. Dorthe Lippert Frederiksgade 7,1. 3400 Hillerod Telefon: +45 4252 0115 E-mail: dl@refleksion.net
Fagpersoner: Supervision

Jeg superviserer primært ud fra en kognitiv- adfærdsterapeutisk referenceramme, men inddrager også andre terapeutiske tilgange, når dette skønnes mere hensigtsmæssigt. Det kan bl.a. være systemisk, psykodynamisk eller kriseinterventions teknikker. Supervisionen kan tage udgangspunkt i konkrete cases eller i mere organisatoriske problemstillinger

Supervision af psykologer

Jeg superviserer psykologer såvel individuelt som i gruppe.

Jeg superviserer både nyuddannede psykologer på vej mod autorisation og psykologer, der er i gang med specialistuddannelse i Psykoterapi med voksne eller Psykotraumatologi.

 

Supervision af andre

Jeg superviserer andre faggrupper fx pædagoger, lærere eller socialrådgivere. Supervisionen kan være både i gruppe og individuelt