Kontakt
Refleksion v. Dorthe Lippert Frederiksgade 7,1. 3400 Hillerod Telefon: +45 4252 0115 E-mail: dl@refleksion.net
Profil: Arbejdsmetoder

Kogitiv terapi

Igennem de seneste år har kognitiv terapi slået meget stærkt igennem såvel i Danmark som i udlandet. Nogle af grundene er:

 • Videnskabelige undersøgelser har dokumenteret, at kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform i forhold til mange forskellige problemer, herunder angst, depression, PTSD og stress.
 • Kognitiv terapi er efterhånden udviklet så metoden kan anvendes over for de fleste problemstillinger.
 • Det er muligt at udvikle 'værktøjer', som klienten kan gøre brug af, efter terapien er afsluttet.

I kognitiv terapi arbejder klient og terapeut sammen om at identificere og forstå problemerne. Der vil være fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Oftest vil vi fokuserer på vanskeligheder, der er til stede i din dagligdag.

Vi vil sammen opstille afgrænsede mål for terapien og løbende evaluere processen for at sikre, at du til stadighed oplever en udvikling og ændring i dit liv, så det bevæger sig i den retning, du ønsker. Imellem terapisessionerne vil du ofte få ”hjemmeopgaver”, som vil skærpe din opmærksomhed, og hvor du arbejder videre med de emner, som vi har berørt i terapien.

I de senere år er den kognitive terapi blevet videreudviklet med det man kalder 3. bølge kognitiv terapi. Herunder hører Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Metakognitiv terapi, Mindfulness Baseret Kognitiv terapi og Compassion Focused Therapy. Jeg inddrager dele af disse metoder I behandlingen, når det vurderes relevant, og du derved vil få bedre og hurtigere udbytte af behandlingen.

Prolonged Exposure

Eksponerings terapi har vist sig at være en af de mest effektive metoder til behandling af Post Traumatisk stress (se under ”Behandling af” ”PTSD”). Behandlingen hjælper dig til at mindske det ubehag, du oplever omkring dit traume. I terapien arbejdes der med, at du nærmer dig traume-relaterede tanker, følelser og situationer, som du tidligere har undgået fordi de forårsager meget stort ubehag. Gentagne eksponeringer for disse tanker, følelser og situationer hjælper til at reducere ubehaget og få bearbejdet oplevelsen.

Der er 4 primære dele ved PE:

  1. Psykoeducation: Du vil få viden om almindelige traume reaktioner og PTSD samt om dine symptomer. Endvidere vil du få en forståelse for behandlingens mål samt de øvrige del-elementer i behandlingen.
  2. Vejrtrækning: Vejrtrækningsøvelser hjælper dig til at slappe af. Når vi bliver nervøse eller bange ændres vores vejrtrækning ofte og bliver fx hurtigere eller mere stakåndet. Ved at lære at kontrollere din vejrtrækning kan du i mange situationer på kort sigt mindske ubehaget. Og det bliver derved nemmere at være i situationerne.
  3. Eksponering i den virkelige verden: Dette kaldes In-vivo eksponering. Du lærer at være i situationer som er uden fare, men som du har undgået igennem længere tid, fordi de minder dig om traumet eller giver dig meget stort ubehag. Et eksempel kunne være en veteran, der undgår indkøbscentre (specielt når der er mange mennesker), fordi han under sin udsendelse til Afghanistan oplevede stor fare ved større menneskemængder. Denne form for eksponering hjælper til, at det traumerelaterede ubehag bliver mindre over tid. Når ubehaget bliver mindre kan du vinde mere kontrol over dit liv
  4. Tale om traumet: Det kaldes Imaginær eksponering at tale om traumet gentagne gange med din psykolog. At genbesøge traumet vil hjælpe dig med at få kontrol over dine tanker og følelser omkring traumet. Du vil finde ud af, at du ikke behøver være bange for din minder. Dette er ofte utrolig hårdt i starten og det kræver stort mod. Det kan virke mærkeligt at du med vilje skal udsætte dig for at tænke på den oplevelse, der måske har været den mest ubehagelige i dit liv. Men de fleste mennesker oplever at få det bedre ved at gøre dette. Det hjælper dig også til at få en bedre forståelse af hvad der skete og have færre negative tanker om dig selv og om traumet.

Mindfulness

Mindfulness er en meditationsform. Igennem mindfulness-øvelser opøver du sin evne til at fokusere og være til stede i nuet. Endvidere kan du blive mere opmærksom, tålmodig og accepterende.

Metoden har vist sig specielt virkningsfuld ved stress, kriser, angst og kroniske smerter.

Debriefing/Critical Insident Stress Management

Dette er en metode, der er udviklet til samtaler med grupper, der for nylig har været i en kritisk situation. Metoden vil typisk blive brugt til professionelle grupper (soldater, falck-reddere, politi etc.), der både før og efter hændelsen har en relation til hinanden.

Metoden består af syv faser, hvori man gennemgår selve hændelsen, de tanker, følelser og reaktioner gruppemedlemmerne har haft under og efter den kritiske hændelse.

Formålet med interventionen er at give de enkelte gruppemedlemmer en kronologi af hændelsesforløbet, forebygge isolation, øge gruppetilhørsforholdet og give information om almindelige efterreaktioner. 

I mange tilfælde vil gruppesamtalen følges op med individuelle samtaler med en eller flere fra gruppen.