Kontakt
Refleksion v. Dorthe Lippert Frederiksgade 7,1. 3400 Hillerod Telefon: +45 4252 0115 E-mail: dl@refleksion.net
Virksomheder: Stress og kriser under udstationering

Mange virksomheder har i dag udstationeret medarbejdere rundt omkring i verden, og ofte er medarbejderne udsendt til nogle af verdens brændpunkter. Det er spændende og udfordrende at arbejde i disse lande, hvor man i den grad kan mærke og se, at man gør en forskel. Men det er ofte også forbundet med en øget risiko for den enkelte medarbejder. Det kan dreje sig om vejsidebomber i Irak, gidseltagning i Colombia, missilangreb i Afghanistan, kapring af skibe, oplevelser af natur- eller sultkatastrofer.

Truslen om disse forhold vil i sig selv give et øget stressniveau for medarbejderen, og bliver man udsat for en eller flere kritiske hændelser, vil de fleste reagere med krise- eller stresssymptomer.

Dette er almindelige reaktioner på ualmindelige situationer.

Medarbejderen kan før udstationeringen forberede sig mentalt på, hvordan de kan forholde sig, hvis ”ulykken” sker.

Hvis I har flere medarbejdere, der udstationeres samme sted, kan det være en god idé, at de sammen har deltaget i et kursus om "Stress og stressmanagement under udstationering" og/eller ”Akutte kriser og krisereaktioner”,  så de har nogle ”værktøjer” til, hvordan de kan støtte og hjælpe hinanden bedst, når de er langt væk fra deres almindelige netværk.

Det enkelte kursus vil blive tilpasset unikt til det behov virksomheden har, og de belastninger det forventes medarbejderne kan komme ud for under deres udstationering. Forud for kurset, vil jeg i samarbejde med virksomheden forventningsafstemme det specifikke indhold af kurset, så indholdet i videst mulige omfang rammer den virkelighed, medarbejderne vil møde, når de er udstationeret.

Kurserne vil veksle mellem teoretisk oplæg, øvelser, træning i mindre grupper samt diskussion i plenum.

Stress og stressmanagement under udstationering:

På kurset vil medarbejderne få viden om:

 • Belastninger under udstationeringer
 • Fysiologiske og psykologiske mekanismer ved stress
 • Generelle stressmarkører samt specifikke for den enkelte medarbejder
 • Stressmanagement
 • Viden om samtaleteknikker og kollega-hjælp og -støtte ved stress
Akutte kriser og krisereaktioner:

På kurset vil medarbejderne få viden om:

 • Kriser og kriseforløb
 • Almindelige krisereaktioner
 • Mindre almindelige krisereaktioner
 • Samtaleteknikker ved krisesamtaler med en kollega
 • Samtaleteknikker ved gruppesamtale om kritiske hændelser
 • Handlestrategier, hvis kollegastøtte ikke er nok.