Kontakt
Refleksion v. Dorthe Lippert Frederiksgade 7,1. 3400 Hillerod Telefon: +45 4252 0115 E-mail: dl@refleksion.net
Privatpersoner: Forældrerådgivning

Når et barn ikke trives, og/eller forældrene er bekymrede for barnet, er der forskellige måder at takle problemet på afhængig af problematikken, barnet og forældrene. I nogle tilfælde vil familieterapi være mest hensigtsmæssigt, i andre tilfælde vil individuel børneterapi kombineret med forældrerådgivning være bedre, og i atter andre tilfælde vil forældrerådgivning alene være det bedste.

I forældrerådgivning tages der udgangspunkt i barnets mønstre eller adfærd for at få en forståelse af barnet. Med udgangspunkt i denne forståelse, vil I som forældre blive foreslået ændringer i måden I takler og håndterer jeres barn.