Kontakt
Refleksion v. Dorthe Lippert Frederiksgade 7,1. 3400 Hillerod Telefon: +45 4252 0115 E-mail: dl@refleksion.net
Profil: Praktisk erfaring

I 9 år (2003-2008 samt 2011-2015) var jeg ansat i Forsvaret i Militærpsykologisk Afdeling. Her arbejdede jeg primært inden for det krisepsykologiske område med forebyggelse, akut intervention og psykoterapeutisk behandling af stress og kriser samt angst og depression.

Jeg har erfaring med at undervise og afholde workshops specielt omkring stress og stressmanagement, traumatiske kriser, psykisk 1. hjælp samt sorg og sorgreaktioner. Hvordan takler man stress i hverdagen, og hvordan takler man stress og kriser under ekstreme vilkår?

Igennem knap 4 år var jeg personale- og faglig leder af det kliniske arbejde i Militærpsykologisk afdeling.

Jeg har terapeutisk erfaring med arbejdet med soldater i akut krise såvel som soldater med post traumatisk stress eller andre efterreaktioner på stress og kriser specielt angst og depression. Endvidere har jeg arbejdet med pårørende, herunder også parterapi, når soldaterne er vendt hjem, og der er opstået problemer i parforholdet.

Jeg har været på udrykninger til missionsområderne i Kosovo, Irak og Afghanistan, hvor jeg har varetaget den krisepsykologiske intervention af soldaterne. Herunder også sparring med og coaching af ledelsen, når dette har været relevant.

Endelig har jeg ydet supervision og coaching af såvel psykologer, mellemledere, ledere, chefer og topchefer.

 

Fra 1996-2003 arbejdede jeg på Sct Stefans Rådgivningscenter, der er Københavns kommunes rådgivningscenter for børn og familier. Her varetog jeg undersøgelser og behandling af børn og familier med komplicerede problemstillinger, primært seksuelle overgreb og akutte traumatiske kriser. Endvidere bestod arbejdet i rådgivende og konsultative opgaver i forhold til sagsbehandlere, lærere, dag- og døgninstitutionspersonale samt undervisning og supervision af forskellige professionelle grupper.

 

Ud over ovenstående har jeg undervist igennem en årrække på Danmarks Forvaltningshøjskole, og jeg har afholdt en lang række foredrag og workshops i privat regi.